• प्रदेश सरकार

  लुम्बिनी प्रदेश

  भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

  पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

  भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

  कपिलवस्तु


  हाम्रो बारेमा

  पृष्ठभूमि प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा कृषि क्षेत्रको विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरी भूमिको प्रकृतिको आधारमा उपयोग गरी गर्ने नीति लिई कृषि एवं पशुपन्छीजन्य उत्पादन एवं व्यापारमा यान्त्रिकीकरण, व्यावसयिकीकरण, बजारीकरण र आधुनिकीकरणका माध्यमबाट प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाको सृजना गरी यस क्षेत्रको रुपान्तरण गर्दै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने । दुरदृष्टि प्रदेशको खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्दै गरिवी न्यूनिकरण एव राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुरयाउने । लक्ष्य भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन एवं सामाजिक न्यायमा आधारित भू-उपयोगका माध्यमबाट सहकारी क्षेत्रको परिचालन गरी प्रदेशको कृषि एव पशुपन्छीजन्य उत्पादनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गरी यस क्षेत्रको उत्पदानलाई निर्यातयोग्य अवस्थामा पुर्‍याउने । उद्देश्य १ सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यहरूको प्रवर्द्वन.....


  अरु पढ्नुहोस्
  Prakash Dhami

  दिपक भुसाल

  (कार्यालय प्रमुख)
  बरिष्ट मत्स्य विकास अधिकृत
  Nirmal

  दुर्गा प्रसाद खनाल

  (सूचना अधिकारी)
  पशु चिकित्सक
  9847108887
  योजना, लक्ष्य र उदेश्य

  योजना

  • पशुपन्छी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, निर्देशिका कार्यविधि निर्माण गर्ने । स्वस्थ एवं व्यावसायिक पशुपन्छी उत्पादनका लागि रोग नियन्त्रण र नश्ल सुधार, बजार विकास तथा विस्तार, अध्ययन अनुसन्धान, तालिम एवं क्षमता विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने । प्रादेशिक खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने । भूमि व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन र जग्गा नापजाँच, भूमिसुधार, भू-उपयोग, गुठी तथा गुठी जग्गा व्यवस्थापन, भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित आदि वर्गको बसोबास, जिविकोपार्जन, र पुनःस्थापना, सरकारी जग्गा भाडामा दिने, सुरक्षीत बसोबास सम्बन्धी प्रादेशिक नीति कानुन तथा मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने । सहकारी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, योजना तथा मापदण्ड निर्माण एवं कार्यान्वयन र नियमन गर्ने । गरिवी निवारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, योजना तथा मापदण्ड निर्माण एवं कार्यान्वयन र नियमन गर्ने ।

  लक्ष्य

  • भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन एवं सामाजिक न्यायमा आधारित भू-उपयोगका माध्यमबाट सहकारी क्षेत्रको परिचालन गरी प्रदेशको कृषि एव पशुपन्छीजन्य उत्पादनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गरी यस क्षेत्रको उत्पदानलाई निर्यातयोग्य अवस्थामा पुर्‍याउने ।

  उद्देश्य

  • सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यहरूको प्रवर्द्वन गर्दै सहकारीमा आधारित उत्पादन, उद्यम र सेवा व्यवसायको विकास र विस्तार गरी प्रदेशको दिगो र समतामूलक आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने । कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता हासिल गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुका साथै कृषिजन्य उद्योगलाई प्रवर्द्वन गर्ने । पशुपछिं पालनमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी एवं स्वस्थ पशुपछिं उत्पादनको सुनिश्चितता एवं पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गरी यस क्षेत्रलाई आय आर्जनका साथै रोजगारीको माध्यमका रुपमा विकास गर्ने ।
  सूचना / समाचार
  शीर्षक डाउनलोड
  सहजकर्ता भर्ना सम्बन्धी सूचना
  ब्यवसायिक मत्स्य फर्ममा मेसीनरी औजार प्रर्दशनी तथा उपयुक्ताको सम्भाब्यता अध्ययन
  बायोलक प्रर्दशन कार्यक्रम
  थप हेर्नुहोस्
  प्रकाशन
  शीर्षक डाउनलोड
  थप हेर्नुहोस्
  शीर्षक डाउनलोड
  थप हेर्नुहोस्
  शीर्षक डाउनलोड
  थप हेर्नुहोस्
  शीर्षक डाउनलोड
  आयमूलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यबिधी २०७६
  पशुपन्छी तथा मत्स्य बिकास कार्यक्रम संचालन बिधी २०७७
  रोडकोरिडोर/राजमार्ग लक्षित मिसन(मकै वाली) कार्यक्रम संचालन कार्यबिधी २०७७
  मत्स्य बिकास तथा पर्वर्द्धन कार्यक्रम संचालन बिधि २०७६
  पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६
  कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी अभियानमुखी(मिसन)कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६
  कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७
  सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७६(पहिलो संशोधन समेत मिलाइएको)
  थप हेर्नुहोस्
  अन्य डाउनलोडस्
  शीर्षक डाउनलोड
  स्थानीय तह र सहकारिको सहकार्यमा चक्लाबन्दि सहितको नमुना फार्म स्थापना कार्यक्रमका लागि आवश्यक अनुसूचीहरु(१,२,३,४,५)
  मत्स्य बीज ह्याचरी निर्माण सुधार कार्यक्रमका लागि अनुसूचीहरु
  आयमूलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि आवश्यक अनुसूचीहरु
  भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कपिलबस्तुद्वारा मिति २०७७/०६/२८ गते का दिन लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम कार्यक्रमहरु सञ्चालनको लागि आवश्यक मापदण्ड
  अनुसूची ४ प्रस्तावनाको ढाँचा चिसोपानीमा मत्स्यपालन कार्यक्रमको लागि
  अनुसूची ३ आवश्यक कागजातहरु चिसोपानीमा मत्स्यपालन कार्यक्रमक लागि
  अनुसूची २ निवेदनको ढाँचा चिसोपानीमा मत्स्यपालन कार्यक्रमक लागि
  थप हेर्नुहोस्
  थप हेर्नुहोस्

  © 2020 Copyright : भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, कपिलवस्तु
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.