हाम्रो बारेमा

पृष्ठभूमि प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा कृषि क्षेत्रको विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरी भूमिको प्रकृतिको आधारमा उपयोग गरी गर्ने नीति लिई कृषि एवं पशुपन्छीजन्य उत्पादन एवं व्यापारमा यान्त्रिकीकरण, व्यावसयिकीकरण, बजारीकरण र आधुनिकीकरणका माध्यमबाट प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाको सृजना गरी यस क्षेत्रको रुपान्तरण गर्दै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने । दुरदृष्टि प्रदेशको खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्दै गरिवी न्यूनिकरण एव राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुरयाउने । लक्ष्य भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन एवं सामाजिक न्यायमा आधारित भू-उपयोगका माध्यमबाट सहकारी क्षेत्रको परिचालन गरी प्रदेशको कृषि एव पशुपन्छीजन्य उत्पादनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गरी यस क्षेत्रको उत्पदानलाई निर्यातयोग्य अवस्थामा पुर्‍याउने । 


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पसु सेवा विज्ञ केन्द्र को प्रस्ताव आहानको सुचना 2079-06-04

2079-07-02
शहिद, द्वन्द पिडित,पूर्व जनमुक्ति सेना, लोकतान्त्रिक योध्दा, सुकुम्वासि लक्षित कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2078-12-15

Closed !!!
माछा मिसन कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना 2078-12-15

Closed !!!
प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना 2078-11-01

Closed !!!

प्रकाशनहरु

अनुसुची ३४,३७,३८ र ४१
कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९
माछा मिसन कार्यक्रम संसोधन २०७८
कृषि तथा पशुपन्छि व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि-२०७८
कृषि तथा पशुपन्छि विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८
अनुसूची २ निवेदनको ढाँचा चिसोपानीमा मत्स्यपालन कार्यक्रमका लागि
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी - २०७७
कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९
माछा मिसन कार्यक्रम संसोधन २०७८
कृषि तथा पशुपन्छि व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि-२०७८
कृषि तथा पशुपन्छि विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८
सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७६(पहिलो संशोधन समेत मिलाइएको)
कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७
अनुसुची ३४,३७,३८ र ४१
अनुसूची २ निवेदनको ढाँचा चिसोपानीमा मत्स्यपालन कार्यक्रमका लागि
अनुसूची ३ आवश्यक कागजातहरु चिसोपानीमा मत्स्यपालन कार्यक्रमको लागि
अनुसूची ४ प्रस्तावनाको ढाँचा चिसोपानीमा मत्स्यपालन कार्यक्रमको लागि
आयमूलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि आवश्यक अनुसूचीहरु
मत्स्य बीज ह्याचरी निर्माण सुधार कार्यक्रमका लागि अनुसूचीहरु