प्रदेश सरकार
भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु


फाइलहरुको नाम View Download
आयमूलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यबिधी २०७६
पशुपन्छी तथा मत्स्य बिकास कार्यक्रम संचालन बिधी २०७७
रोडकोरिडोर/राजमार्ग लक्षित मिसन(मकै वाली) कार्यक्रम संचालन कार्यबिधी २०७७
मत्स्य बिकास तथा पर्वर्द्धन कार्यक्रम संचालन बिधि २०७६
पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६
कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी अभियानमुखी(मिसन)कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६
कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७
स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्यमा चक्लाबन्दिसहितको नमुना फार्म स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७६
सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७६(पहिलो संशोधन समेत मिलाइएको)