प्रदेश सरकार
भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु


फिईलको नाम View Download
२०७७/०६/२८ गते का दिन लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम कार्यक्रमहरु सञ्चालनको लागि आवश्यक मापदण्ड