प्रदेश सरकार
भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु


S.N. Title Submitted By Published Date
0 भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कपिलबस्तुको २०७७-७-१९ गते बुटवल टुडेमा प्रकाशित प्रस्ताव आह्वानको सूचना भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कपिलबस्तु २०७७-७-१९ View Notice
1 सिलबन्दि दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना भेटहस कपिलबस्तु भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कपिलबस्तु २०७७-०६-२९ View Notice
2 भेटेरिनरी अ्स्पताल कपिलबस्तुको प्रस्ताव आह्वानको सूचना लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा २०७७-०६-२८ मा प्रकाशित लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिक २०७७-०६-२८ View Notice
3 भेटेरिनरी अ्स्पताल कपिलबस्तुको प्रस्ताव आह्वानको सूचना लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा २०७७-०६-२८ मा प्रकाशित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कपिलबस्तु २०७७-०६-२८ View Notice