जम्मा सूचना: 12

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पसु सेवा विज्ञ केन्द्र को प्रस्ताव आहानको सुचना 2079-06-04

2079-07-02
शहिद, द्वन्द पिडित,पूर्व जनमुक्ति सेना, लोकतान्त्रिक योध्दा, सुकुम्वासि लक्षित कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2078-12-15

Closed !!!
माछा मिसन कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना 2078-12-15

Closed !!!
प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना 2078-11-01

Closed !!!
महाराजगंज नगरपालिका भित्र समुदायमा आधारित भैंसि प्रबर्धन कार्यक्रमको प्रस्ताब आव्हान सम्बन्धि सुचना 2078-10-07

Closed !!!
मायादेवि गाउपालिका भित्र समुदायमा आधारित भैंसि प्रबर्धन कार्यक्रमको प्रस्ताब आव्हान सम्बन्धि सुचना 2078-10-07

Closed !!!
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना 2078-09-07

Closed !!!
सिलबन्दि दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना भेटहस कपिलबस्तु 2077-06-29

Closed !!!
भेटेरिनरी अ्स्पताल कपिलबस्तुको प्रस्ताव आह्वानको सूचना लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा २०७७-०६-२८ मा प्रकाशित 2077-06-28

Closed !!!
बायोफ्लक प्रर्दशन कार्यक्रम 2077-11-04

Closed !!!
ब्यवसायिक मत्स्य फर्ममा मेसीनरी औजार प्रर्दशनी तथा उपयुक्ताको सम्भाब्यता अध्ययन 2077-11-04

Closed !!!
सहजकर्ता भर्ना सम्बन्धी सूचना 2077-10-30

Closed !!!