विश्व मत्स्य दिवस, २०७८, जगदिशपुर ताल क्षेत्र
विजयनगर प्रमुखसंग भैंसि स्रोत केन्द्रबारे छलफल गर्दै
खोवा उत्पादन हुंदै, विजयनगर
सहज संस्थाद्वारा निर्मित दुग्ध संकलन केन्द्र संचलनार्थ स्थलगत छलफल, कृष्णनगर
भैंसि स्रोत केन्द्र विजयनगर अवलोकन
कुखुरापालक संजाल गठन कार्यक्रम
वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिकिकरण
कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण (२०७७/२०७८)
तालिम
भैंसी विकास श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम
भैंसी विकास श्रोत केन्द्र
विश्व पशुपन्छी दिवस २०७७
विश्व रेविज दिवस २०७७
विस्व मत्स्य दिवस २०७८
भेटेरिनरी अस्पताल ततः पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, कपिलवस्तु
संभवत नेपालको पहिलो ५०,००० लिटरको वायोफ्लक ट्यांक
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कपिलवस्तु बाट भरटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रुपन्देही मा सरुवा हुनुभएका कार्यालय प्रमुख आदरणीय दिपक भुसाल सरलाइ बिदाई कार्यक्रम
बिश्वो पशुपन्छी दिवस, २०७८